søndag, april 23, 2006

Respektfuld dialog med Danmarks Radio

En e-mailudveksling med en medarbejder i Statsradiofonien.

22.04.2006: 4 spørgsmål til Asmaa Abdol-Hamid: (Studievært i Adam og Asmaa, DR2)

Du giver udtryk for at du ikke ser noget modsætningsforhold mellem at være troende muslim og at hylde danske værdier.
Antag at man ser FNs menneskerettighedserklæring som udtryk for danske værdier (dem har Danmark tiltrådt og Danmark tilstræber at overholde dem).

1): Mener du så Den Islamiske Konferenceorganisation, OIC´s erklæring om menneskerettighederne i islam (Cairo-deklarationen af 1990) kan ses som udtryk for muslimske værdier?

2) Mener du FNs menneskerettigheder og OICs menneskerettigheder i islam er forenelige, så begge konventioner kan gælde i et samfund samtidigt?

3) Hvis man ikke kan tilslutte sig Cairo-deklarationen, betyder det så, at man dermed også har forkastet væsentlige dele af islam?

4) Hvis DU skulle vælge hvilket sæt menneskerettigheder der bør gælde i Danmark, vil du så vælge FNs eller OICs?

Den danske befolkning er ved flere folkeafstemninger blevet bedt om at tage stilling til store komplicerede traktater og lignende. Cairo-deklarationen fylder kun 3-4 sider og kan læses på dansk på min weblog: http://www.taqija.blogspot.com/

med venlig hilsen

Finn Boserup

****************************
23.04.2006:

Kære Finn

Jeg har sendt din mail videre til Asmaa. Jeg kan ikke love dig, at hun får tid til at svare.

Jeg har sagt til hende, at hun ikke behøver at prioritere at svare dig, da du på din blog erklærer dig som islamofob og næppe er reelt interesseret i en dialog, idet du formentlig pr. definition vil mene, at hun er fuld af løgn.

MVH

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER

****************************
23.04.2006: Emne: Afvisning af dialog

Kære Arne Notkin

Det er med dyb undren jeg modtager din forudindtagede mening om min vilje til dialog, alene ud fra at du ser jeg erklærer mig som islamofob.
Du har tydeligvis ikke læst min kronik "Jeg - en islamofob" hvori jeg gør nærmere rede for mit synspunkt.

Hele kronikken kan du finde her:
http://taqija.blogspot.com/2006/04/jeg-en-islamofob.html
men hvis du ikke gider læse det hele så har du sidste afsnit her:

"Dyb skepsis over for, og afstandtagen fra islam som politisk retning er ikke nødvendigvis sygelig eller ubegrundet. På den anden side, hvis antipatien mod islam er velbegrundet bliver den stemplet af FN's specialrapportør for racisme som intellektuel legitimering af islamofobi. Den konverterede kristne afghaner Abdul Rahman, skal nu mentalundersøges. Det samme skal jeg måske engang, idet jeg nu uden blusel erklærer mig som - en islamofob.

Om denne kronik er udtryk for intellektuel legitimering eller syge tanker, vil jeg lade Dem, min gode læser om at afgøre. Selv om ordet "islamofob" oftest bliver udslynget med foragt i stemmen, så vælger jeg som humanist og demokrat at opfatte det som en hædersbevisning, hvis nogen skulle betegne mig som - en islamofob."

Iøvrigt minder din afvisning af mit ønske om dialog mig om den reaktion, der mødte Dr. Wafa Sultan i en TV-debat på Al Jazeera.
Her bliver hun afbrudt af en imam, der siger: "Er du kætter? Du er en kætter. Der er ingen grund til at lytte til dig!"
Interviewet kan også ses på min weblog.

Så igen: har jeg forstået dig ret, hvis du ikke mener der er grund til at gå i dialog med mig, fordi jeg er skeptisk overfor islam?

med venlig hilsen

Finn Boserup

***************************
23.04.2006: Emne: SV: Afvisning af dialog

Kære Finn

Jeg afviser ikke dialog. Jeg har gjort Asmaa opmærksom på, at hun ikke behøver at prioritere et svar til dig inden for den svarfrist, som vi tilstræber.

Min erfaring fra samtaler med andre erklærede islamofober, der - som du - mener, at muslimer har pligt til - ret til - at lyve, er jo, at de kun vil tro på en muslim, dersom de erklærer, at de kun pønser på at komme til at omskære alle ikke-muslimer - helst ved roden. Hvis de, som Asmaa, erklærer sig som modstander af f.eks. stening, så hævder man, at de lyver. Og hvorfor skulle hun så prioritere en dialog?

Men du er måske parat til at stole på Asmaa, hvilket jo er forudsætningen for nytten af en dialog?

Med venlig hilsen

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER

****************************
23.04.2006: Emne: Re: SV: Afvisning af dialog

Arne Notkin

Nu skal jeg ikke stå til regnskab for hvad andre islamofober mener om forstillelse eller omskæring, men tonen i dine insinuationer bryder jeg mig ikke om.

På min weblog har jeg ganske vist gjort opmærksom på at taqija er en mulighed der står åben for muslimer, hvis de er i en presset situation, og at lærde inden for islam legitimerer den praksis. Det er jeg ikke bekendt med forekommer indenfor andre religioner eller samfundsdoktriner. Om Asmaa vil føle sig presset af mine spørgsmål, synes jeg vi skal lade hende selv gøre rede for.

Du kan evt. læse mere om begrebet her: http://www.ismaili.net/histoire/history04/history405.html

Når det så er sagt, så er jeg oprigtigt interesseret i at høre Asmaa´s svar på mine seriøse spørgsmål.

med venlig hilsen
Finn Boserup

p.s. Har du noget imod, hvis jeg referer denne korrespondence, i et læserindlæg eller lignende?

***************************
23.04.2004: Emne: SV: SV: Afvisning af dialog

Finn

Det glæder mig, at du er oprigtigt interesseret i at høre Asmaas svar.

Jeg er mig ikke bevidst, at jeg insinuerer eller anlægger en bestemt tone. Jeg har hæftet mig ved, at du præsenterer dig som islamofob og lader din blog pryde med et budskab om, at islam legitemerer at muslimer kan eller skal lyve. I min ordbog svarer det til, at man præsenterer sig som nazist eller antisemit og hævder, at jøder er fulde af løgn. Helt ærligt, hvor interesseret tror du, at en rabi ville være i en dialog på det grundlag?

Det står dig naturligvis frit for at gengive vores mail-veksling.

Med venlig hilsen

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER

************************
24.04.2006: Emne: Underlig sammenligning

Kære Arne Notkin

I din seneste mail sammenligner du mig med en nazist. Det vil jeg gerne have lov at kommentere, idet jeg mener nazismen er en af de mest afskyelige ideologier mennesket her fostret.

Mange mennesker definerer sig selv / kan defineres, som tilhørende en bestemt gruppe, ud fra et ideologisk ståsted. Der er nazister, muslimer, socialdemokrater, ateister og så videre. I mange ideologier opstår der termer hvor man definerer sig selv i forhold til andre grupper: kommunismen deler mennesker i proletarer, borgerskab og kapitalister; nazister deler mennesker i ariere og "untermenchen" (som består af flere underkategorier så som sindsyge, kriminelle, homofile, negere og jøder). Islam deler bl.a. mennesker i muslimer og vantro (dog er "bogens folk" næsten lige så gode som muslimer og frafaldne muslimer er værre end de vantro).
Langt de fleste kommunister, nazister, muslimer er/har sikkert været fredselskende, men deres ideologier har indeholdt/indeholder nogle uheldige elementer, som under de forkerte omstændigheder har ført store ulykker med sig:
Et element af overlegenhed: "vi" er bedre end "de andre"
Et mål om verdensherredømme: det kommunistiske verdenssamfund eller muslimernes umma.
En idé om at sidde med opskriften på det perfekte samfund og en "ret" til at nå sit mål med vold: når blot "de andre" er omvendt eller ryddet af vejen, om det så er kapitalister, undermennesker eller vantro, så har "vi" nået det perfekte samfund, som skal vare evigt: 1000-års riget, proletariatets diktatur eller det verdensomspændende kalifat.

Jeg tager afstand fra alt som er totalitært, om det så er Hitlers idéer om den ariske races overlegenhed og behov for "lebensraum" eller Allahs uforanderlige opskrift på det perfekte samfund.
Jeg kalder mig ateist fordi jeg ikke tror på nogen gud, men jeg kunne også have kaldt mig humanist, fordi jeg tror på mennesket.
Jeg kalder mig islamofob, men jeg kunne sådan set også have kaldt mig anti-fascist, for jeg vil have lov til at tvivle, stille spørgsmål, provokere og vælge selv. Det mener jeg ikke ideologien islam åbner mulighed for.

Vær venligst opmærksom på at jeg forholder mig til ideologierne og ikke menneskene bag. Jeg hader nazismen - ikke tyskere. Jeg er islamofob og ikke muslimofob.

Så når du sammenligner min attitude til islam, med en nazists forhold til en rabbiner mener jeg du stiller det helt på hovedet.

Hvis vi endelig skal blive i den æra, så vil jeg hellere sammenlignes med en polsk jøde, der spørger en nazist: "Hvad mener I egentlig med jeres begreber "untermenchen", "lebensraum" og "endlösung"? Er det noget jeg behøver frygte?"

Med islamismen idag ser vi at muslimer med vold, og trusler om vold, fremfører holdningen: MIN gud siger... derfor SKAL DU...
Er det noget vi behøver frygte?


med venlig hilsen

Finn Boserup

p.s. Du (og andre) kan følge vores lille meningsudvikling på min blog.

************************
24.04.2006: Sv: Underlig sammenligning

Kære Finn

Nogle af dine synspunkter vinder - ved nærmere bekendtskab - også min personlige sympati. Men måske skulle det give dig stof til eftertanke, hvordan jeg reagerede ved din præsentation af dig selv som islamofob (islamhader), titlen på din blog og dens motto, der pr. definition fratager muslimer enhver troværdighed.

Over and out.

Med venlig hilsen

Arne Notkin
Redaktionschef, DR2 - DEADLINE - DR NYHEDER


************************
24.04.2006: SV: Underlig sammenligning

Kære Arne

Bare lige en lille korrektion: en islamofob kan bedst oversættes til en der er bange for islam; ikke en der hader islam. Fobi er sygelig angst.

Har man angst for noget, f.eks. arachnofobi, vil man reagere voldsomt ved synet af en edderkop. Hovedparten vil reagere ved højlydt at gøre opmærksom på edderkoppen, der opleves som en fare. Andre vil søge bort. De færreste vil kunne angribe edderkoppen, da det jo medfører risiko for nærkontakt. For en person med arachnofobi gælder det først og fremmest om at lære sig at kende forskel på farlige og ufarlige edderkopper (hvad 99% af dem faktisk er). Dernæst må personen vænne sig til at abstrahere fra de ufarlige og reagere rationelt på de få farlige.

At islamofob så i daglig tale er udvidet til også at blive brugt om kritikere af islam, der ikke er syge i hovedet, er en anden sag.

over and out

Finn

************************
Lagt på www.nordjyske.dk søndag d. 25-06-2006 kl. 04:00


Anstrengt forhold til sandheden


Af Arne Notkin redaktionschef, Deadline, DR 2, DR Nyheder AEN@dr.dk www.dr.dk/deadline


DIALOG: Under overskriften ”Ønsker DR2 reelt en dialog” anklager Finn Boserup søndag 18.6. mig og DR2 for at nægte at gå i dialog med ham. Det er en højst besynderlig anklage, eftersom som jeg hele fire gange har besvaret hans mails.

I min ordbog er det et udtryk for en dialog, så det basker. DR og jeg har diskuteret og korresponderet med flere hunderede seere i forbindelse med debatserien ”Adam og Asmaa”. Vi har stillet op til interviews og til debatarrangementer. Det har bestemt ikke skortet på vilje til dialog fra vores side.

Finn Boserup, der i en overskrift på sin blog (hjemmeside) erklærer sig som islomafob (islamhader), anklager mig også for at have opfordret Asmaa Abdol-Hamid til at undlade at besvare hans henvendelse. Igen manipulerer Finn Boserup. Jeg har blot oplyst Finn Boserup om, at jeg har sagt til Asmaa Abdol-Hamid, ”at hun ikke behøver at prioritere at besvare” hans mail indenfor DRs normale tidsfrist. Jeg har altså ikke opfordret hende til ikke at svare. Men blot fortalt hende, at hun ikke behøvede at skynde sig med at svare.

Finn Boserup ømmer sig over, at jeg har sammenlignet ham med en nazist. Men jeg har nu blot draget en parallel. Hvad forventer han egentlig, når han i en overskrift præsenterer sig som ”islamofob”? Det tilskynder i hvert fald lige så lidt til dialog med muslimer, som når et menneske, der søger dialog med en rabbiner, erklærer sig som ”nazist”. Min pointe er ganske enkelt, at det er lige så svært at kommer i dialog med muslimer, når man som Finn Boserup i en overskrift erklærer sig som islamofob, som det forhåbentlig et for en erklæret pædofil at komme i dialog med børn.

”Taqija” kalder Finn Boserup sin hjemmeside. ”Taqija” tolkes af Finn Boserup og andre islamkritikere som en generel religiøs tilladelse eller ligefrem opfordring til, at muslimer skal eller kan lyve. Derfor tillod jeg mig blot at spørge Finn Boserup om nytten af en dialog, hvis man automatisk går udfra at ens dialog-partner er fuld af løgn. Og det er vel et ganske rimeligt spørgsmål.

Jeg skal ikke gøre mig klog på de islamiske troslæreres forhold til sandheden. Men jeg tillader mig på baggrund af ovenstående at konkludere, at Finn Boserups forhold til sandheden er mere end bare en kende anspændt.

**************************
Kommentar, 12.07.2006:

1): Arne Notkin har 4 gange svaret mine mails.
Rigtigt.
Men mailenes indhold har dels været at svine mig til, dels forsvare sin nedpriortering af svar til mig.
Det var ikke Arne Notkin jeg ønskde dialog med, men Asmaa Abdol-Hamid.
Der er fortsat ikke svaret på de fire oprindelige ja/nej spørgsmål jeg stillede.
Kan det kaldes dialog?

2): I Arne Notkins ordbog er islamofob = islamhader.
Islamofob betyder direkte oversat "en der frygter islam".
Arne Notkin er tidligere, af mig blevet gjort opmærksom på, at han benytter betegnelsen "islamofob" forkert.
Arne Notkin udråber mig til islamhader imod bedre vidende.
Står "islamhader" i Danmarks Radios ordbog under islamofob?

3): Arne Notkin har ikke opfordret Asmaa til overhovedet ikke at svare mig, blot til ikke at priortere at svare mig indenfor DRs tidsfrister.
Rigtigt.
Men i mail nr. 1 fra Arne Notkin lød det: "Jeg kan ikke love dig, at hun får tid til at svare. Jeg har sagt til hende, at hun ikke behøver at prioritere at svare dig."
I mail nr. 2 fra Arne Notkin (efter min reaktion) bliver det uddybet til: "Jeg har gjort Asmaa opmærksom på, at hun ikke behøver at prioritere et svar til dig inden for den svarfrist, som vi tilstræber."

I indlægget i Nordjyske Stiftstidende bliver det skrevet sammen til een sætning:
"Jeg har blot oplyst Finn Boserup om, at jeg har sagt til Asmaa Abdol-Hamid, ”at hun ikke behøver at prioritere at besvare” hans mail indenfor DRs normale tidsfrist."

Hvem manipulerer her?

Nedpriortering eller frarådning: Asmaa har åbenbart taget nedpriorteringen meget bogstaveligt, for hun har overhovedet ikke svaret mig. Og nu er hun jo ikke længere ansat ved DR, så nu bliver DRs tidsfrister ikke overskredet.

4): Arne Notkin skriver:
"Taqija tolkes af Finn Boserup og andre islamkritikere som en generel religiøs tilladelse eller ligefrem opfordring til, at muslimer skal eller kan lyve."
Rigtigt.
Samme tolkning finder man ved flere islamiske lærde, så der er vel noget om snakken.

5): Arne Notkin har ikke sammenlignet mig med en nazist. Han har blot draget en parallel!
What is the difference?

6): Arne Notkin skriver: "Finn Boserups forhold til sandheden er mere end bare en kende anspændt"
I min ordbog er det det samme som at skrive, at jeg lyver.

Jeg overlader det trygt til Dem, min kære læser, der har gidet følge debatten så langt som hertil, selv at bedømme hvem der lyver og hvem der ikke gør det.

v.h. Finn Boserup ;-)

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hvordan kan DR beholde en så ledende medarbejder, og stadig forvente vi betaler licens ?.

Balder sagde ...

Det er bemærkelsesværdigt at Arne Notkin mener at din erklæring om at være islamofob skulle diskvalificere dig som seriøs samtalepartner.

Arne Notkin er selv nemlig fhv. formand for Dansk Zionistforbund!

At være medlem i en organisation som mange nok betragter som både ekstrem og fundamentalistisk, er åbenbart ingen hindring for at være redaktør for Danmarks mest sete nyheds og debatudsendelser?

En zionist er en der med henvisning til flere tusind år gamle skriftruller påberåber sig alle verdens jøders ret til en vis plet i Mellemøsten og til etablere en jødisk stat der.

Underligt at sådan en person kan være en drivende kraft i islamiseringen af Danmark. Men hvad, han har jo også et andet land at flygte til hvis situationen skulle blive for slemt her i Danmark. Og han er da ikke alene. Israeleren Herbert Pundik stod jo for det samme, og Jacques Blum, formand for Mosaisk Trossamfund var indtil for nylig (dvs. inden jøder også begyndte at føle sig truet af muhamedanerne) også en af dem der tiljublede muhamedansk indvandring og flere rettigheder for ørkenfolkene.

Du var i øvrigt heldig med "at få lov til" at offentliggøre Jeres korrespondance. For nogle år siden var jeg indviklet i en lang debat med hr. Arne Notkin og Lisbeth Knudsen.

Da var jeg også så dum til at bede om deres samtykke for offentliggørelse.

Det var begge mediemanipulatorer dog ikke indstillet på dengang. Lad det være en advarsel til alle. Aldrig spørg om lov.

I øvrigt vil hr. Notkin nok under alle omstændigheder få brug for sit israelske pas, hvad enten det bliver for at slippe for at blive myrdet af muhamedanerne når de får magten, eller for at slippe for at forklare sine danskerfjendlige landsskadelige aktiviteter for en domstol når retsopgøret kommer.

Eller regner Notkin mon med at han med henvisning til mange års tro tjeneste for muhamedansk indvandring og islamificering af Danmark får status som særlig priviligeret dhimmi?

Anonym sagde ...

Lidt ærgeligt vi aldrig fik besvaret Finns spørgsmål.
:(